Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.1.2017
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD25,34 CZK (+0,05)
 1 GBP31,11 CZK (-0,03)
 100 RUB42,71 CZK (-0)
 100 JPY22,32 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Kategorie účetních jednotekGarance

19.1.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
U kategorie účetní jednotky mikro je uveden průměrný počet zaměstnanců do 10. Znamená to včetně 10? Naše společnost měla 10 zaměstnanců k 31. 12. 2015, aktiva celkem do 9 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu nad 18 mil. Kč. Budeme zařazeni ...
celý článek

Bezúplatný převod členských práv v bytovém družstvuGarance

18.1.2017, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba pořídila v roce 2010 družstevní byt (byla na ni smlouvou bezúplatně převedena od bratra členská práva a povinnosti v bytovém družstvu. V tomto bytě nebydlela, příležitostně ho pronajímala a příjmy z pronájmu přiznávala jako ...
celý článek

Zdanění prodeje pozemkuGarance

17.1.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO prodá v roce 2016 pozemky, které neměla vloženy v podnikání a vlastní je déle než 5 let. Musí odvádět z prodeje daň z příjmu podle § 10 ZDP ? Jak postupovat pokud by částka za prodej byla vyšší než 5mil. Kč? Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních ...
celý článek

Uznatelné náklady spojené s pronájmem bytu dle § 9 ZDPGarance

17.1.2017,  Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zajímá mě pronájem bytu v osobním vlastnictví. Je možné si oproti příjmům z pronájmu do výdajů zahrnout určité náklady, konkrétně: 1) fond oprav, 2) pojištění bytu, 3) zda mohu pořizovací cenu bytu odepisovat a jaké jsou podmínky, 4) úroky z  ...
celý článek

Odpisové skupiny u dotovaného majetkuGarance

13.1.2017, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer
V domově důchodců pořídili zahradní markýzu na motorek za 64 000 Kč s DPH. Nejsou plátci DPH a na tuto markýzu dostali dotace. Do jaké odpisové skupiny tuto markýzu zařadit? Odpověď Byla-li přijata dotace na pořízení hmotného majetku nebo ...
celý článek

Placení silniční daněGarance

12.1.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platíme silniční daň podle § 4 odst. 2 písm. a) ZDS . Využíváme sazbu 25 Kč za každý den použití osobního automobilu. Co se rozumí „každý den použití". Zaměstnanec jede na služební cestu na tři dny. Jeden den jede tam, druhý den vozidlo ...
celý článek

EET u prodejny a e-shopuGarance

11.1.2017, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mé dotazy se týkají evidence tržeb, prosím o zodpovězení. 1) V areálu naší firmy, která dle NACE 25 spadá do 4. fáze EET, máme prodejnu (prodejní sklad), kde prodáváme výlučně naše hotové výrobky přímým spotřebitelům i podnikatelům. Ve které fázi ...
celý článek

Možnost odpočtu daňové ztráty od základu daněGarance

10.1.2017, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manžel pracoval s manželkou jako spolupracující osoba. Nyní se rozhodl, že bude od ledna 2017, pracovat sám jako OSVČ. Bude začínat se zálohou na zdravotní a sociální pojištění od nuly, anebo bude pokračovat v zálohách, které mu budou plynout z ...
celý článek

Prodej bytu - daň z příjmůGarance

5.1.2017, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak postupovat při vyčíslení výdajů při prodeji bytu z pohledu daně z příjmů? Majitel (fyzická osoba) zakoupil byt v roce 2016 před rekonstrukcí za 700 000 Kč. Byt vlastními silami zrekonstruoval a hodlá jej nyní prodat za 1 500 000 Kč. Jakým ...
celý článek

Rozvoz jídel a EETGarance

5.1.2017, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikatel vaří jídla, která jak nabízí k okamžité spotřebě v jídelně, tak je rozváží do firem nebo soukromým osobám. Podléhá EET prodej za hotové rozvážených jídel již od 1. 12. 2016? Odpověď Podle Metodického pokynu GFŘ, k praktické aplikaci ...
celý článek
Nejčtenější

Sazba DPH u sena a slámyArchiv

18.8.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nikde nemůžu najít sazbu DPH pro seno a slámu. Mám za to, že by fakturace sena měla být v 15% a sláma v 21% sazbě DPH. Je má úvaha správná? Seno i sláma patří do kapitoly 12 Společného celního sazebníku EU (kombinovaná nomenklatura). Tento ...
celý článek

Odštěpení společnosti - účtování u obou společnostíGarance

7.4.2016, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jak postupovat při odštěpení společnosti s. r. o. ode dne zahájení projektu ,,odštěpení“(duální účtování od 1. 1. 2015-31. 12. 2015), od 1. 1. 2015 až po vznik nové s. r. o. - 1. 1. 2016, zápis v OR přidělené IČ a DIČ ...
celý článek

Zakládání účetní roční závěrky do Sbírky listinGarance

30.8.2016, Ing. Zdenka Cardová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Od kterého roku je povinnost zakládat účetní roční závěrky do Sbírky listin? Jedná se o firmu s. r. o. Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ( ZoÚ ), ve znění pozdějších předpisů - § 21a - Způsoby zveřejňování Odpověď S účinností od 1. ...
celý článek

Práce na nemovitosti na SlovenskuArchiv

2.5.2014, Ing. Zdeňka Hušáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme plátci DPH a začali jsme provádět práce vztahující se k nemovitosti na Slovensku pro plátce DPH na Slovensku. Protože místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází, jak to bude s DPH? Jsme ...
celý článek

Zařazení majetku do odpisových skupinGarance

9.12.2015, Ing. Lenka Kruntorádová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz OSVČ - lékař, fyzická osoba, neplátce DPH koupí rodinný dům, garáž, zahradu a oplocení. 1/3 je určena k podnikání a 2/3 jsou využívány soukromě. Jak správně zařadit majetek do odpisových skupin, aby došlo ke správnému odepisování? ...
celý článek
Nejnovější Právní předpisy
  • 2/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 3/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 4/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 5/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 6/2017 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 7/2017 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • (vyšlo dne: 9.1.2017 v částce č. 1)
  • 8/2017 Sb. ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb. (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • 9/2017 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)
  • (vyšlo dne: 13.1.2017 v částce č. 2)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Novela zákona o DPH od 1.1.2017
24. 1. 2017 Úterý
Olga Holubová

Účastníci tohoto semináře budou pomocí praktických příkladů seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017. Podle aktuálního legislativního vývoje budou na semináři probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní seminář
30. - 31. 1. 2017 Pondělí a Úterý
Ing. Radka Loja, FCCA

V průběhu dvoudenního semináře Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů si na praktických příkladech procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 – účetní a daňové aspekty (2. fáze EET a jak se na ni připravit)
31. 1. 2017 Úterý
Tomáš Líbal

Problematikou maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET) se bude zabývat seminář "EET v podmínkách roku 2017", přičemž potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET.

Převodní (transferové) ceny
6. 2. 2017 Pondělí
Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Jak nastavit transakce se spojenými osobami, pro minimalizaci souvisejících daňových rizik? Jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám nebo jak se nejlépe připravit na daňovou kontrolu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se můžete dozvědět na jednom z našich nejúspěšnějších odborných seminářů!

Konference EET 2016/2017 - AKTUÁLNĚ O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB 
7. 2. 2016 Úterý
Ing. Martin Šabo, MVDr. Milan Vodička 

Týká se Vás elektronická evidence tržeb (EET)? Poté právě pro Vás je určena tato konference, která si dává za cíl seznámit posluchače se všemi povinnostmi vyplývajícími z evidenční povinnosti jak vůči zákazníkům (vydávání účtenek v náležité podobě a s patřičným obsahem), tak vůči správci daně. Účastníci budou rovněž na EET řádně připraveni i po technické stránce a budou schopni řešit nestandardní situace (např. výpadek internetového připojení, porucha pokladny apod.).

 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: