Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prodej podílu s. r. o.

2.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4 Prodej podílu s. r. o.

Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská

VYŠLO V ČÍSLE 01/2015

Dotaz

Máme akciovou společnost, která má 100 % podíl v s. r. o., které zřídila za úplatu 200 000 Kč základního kapitálu. V držení ji má více jak 5 let. Nyní chce podíl prodat za 8 miliónů. Vztahuje se k tomuto prodeji osvobození podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP s minimální držbou 12 měsíců a minimálně 10 % podílu?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů