dnes je 5.12.2020

Input:

Daňový kalendář - změny - COVID-19

10.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Posunuté termíny daňových povinností v souvislosti s koronavirem. Povinnosti jsou členěny podle povinností fyzických osob, právnických osob, plátců DPH atd. Změny jsou vytučněny.

Koho se týká  Datum Náhrada za Povinnost Změna COVID-19
Pro právnické osoby:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2019  
Pro právnické osoby:  31.01.20   podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2019  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  07.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2019  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden (pozn. pokud OSVČ platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu, dochází ke změně výše minimální zálohy)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2019  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.01.20   podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2019  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.01.20   podání žádosti o stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období 2020  
Pro zaměstnavatele:  17.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2019  
Pro zaměstnavatele:  17.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2019  
Pro zaměstnavatele:  17.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2019  
Pro zaměstnavatele:  20.01.20   podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2019  
Pro zaměstnavatele:  20.01.20   podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za prosinec 2019  
Pro zaměstnavatele:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí 2020  
Pro plátce DPH:  17.01.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za prosinec 2019 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 15.1.2020  
Pro plátce DPH:  24.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2019 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  24.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za IV. čtvrtletí 2019 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání přiznání k DPH za prosinec 2019 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2019 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání kontrolního hlášení za prosinec 2019 (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání kontrolního hlášení za IV. čtvrtletí 2019 (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání souhrnného hlášení za prosinec 2019 (u plátců, kteří dodali zboží, přemístili obchodní majetek do jiného členského státu EU nebo poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU – viz § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě EU dle § 9 odst. 1 ZDPH – viz § 102 odst. 2 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za sobotu 25.1.2020 podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2019 (u plátců, kteří pouze poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za neděli 26.1.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za prosinec 2016 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.01.20 za neděli 26.1.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za IV. čtvrtletí 2016  
Pro plátce DPH:  31.01.20   oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2020 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období – viz § 99a ZDPH  
Může se Vás týkat:  30.01.20   podání bankovního příkazu k úhradě případného doplatku na dani silniční za zdaňovací období roku 2019  
Může se Vás týkat:  30.01.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v říjnu 2019  
Může se Vás týkat:  31.01.20   podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2019  
Může se Vás týkat:  31.01.20   podání přiznání k dani z nemovitých věcí na kalendářní rok 2020 (u poplatníků, u nichž nastaly změny ve skutečnostech rozhodných pro výši daně z nemovitých věcí). Platí vyjma případů, kdy o návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebylo rozhodnuto do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad nebo ve kterém v případě dědictví zůstavitel zemřel. (V takovém případě končí lhůta koncem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání vkladu nebo u dědictví nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení.)  
Může se Vás týkat:  31.01.20   podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v říjnu 2019  
Pro právnické osoby:  28.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  07.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za leden (pozn. pokud OSVČ platí zálohy z minimálního vyměřovacího základu, dochází ke změně výše minimální zálohy)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  28.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za únor  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  28.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za únor (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  28.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu ledna  
Pro zaměstnavatele:  14.02.20   zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci – odvedení vypočtené částky při nesplnění povinnosti zaměstnávání osob se ZPS (nebylo-li ani kompenzováno náhradním plněním) za rok 2019  
Pro zaměstnavatele:  17.02.20 za sobotu 15.2.2020 lhůta pro zaměstnance k učinění tzv. prohlášení o zdanitelných příjmech  
Pro zaměstnavatele:  17.02.20 za sobotu 15.2.2020 lhůta pro zaměstnance k podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti zaměstnavateli, případně k předání příslušných podkladů od předchozích zaměstnavatelů  
Pro zaměstnavatele:  17.02.20 za sobotu 15.2.2020 oznamovací povinnost ve vztahu k zaměstnávání pracovníků se ZPS, zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci písemně oznámí úřadu práce způsoby plnění a odvedenou finanční částku za rok 2019  
Pro zaměstnavatele:  19.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za leden  
Pro zaměstnavatele:  19.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za leden  
Pro zaměstnavatele:  19.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za leden   
Pro zaměstnavatele:  20.02.20   podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za leden  
Pro zaměstnavatele:  20.02.20   podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za leden  
Pro plátce DPH:  18.02.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za leden (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. února  
Pro plátce DPH:  24.02.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.02.20   podání přiznání k DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.02.20   podání kontrolního hlášení za leden (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.02.20   podání souhrnného hlášení za leden (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  28.02.20   poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za leden 2017 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Může se Vás týkat:  28.02.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v listopadu 2019  
Pro právnické osoby:  02.03.20 za sobotu 29.2.2020 podání hlášení o zajištěné dani za leden  
Pro právnické osoby:  13.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok; právnické osoby s jiným zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají tento termín 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období)  
Pro právnické osoby:  30.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února  
Pro právnické osoby:  31.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně)  
Pro právnické osoby:  31.03.20   podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci, ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, daňová povinnost se vyrovná do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)

pozdní úhrada do 18. 8. 2020 bez sankce (příkaz 17. 8. 2020)

Poznámka: Sankce za pozdní úhradu daně nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude daň uhrazena do 18. 8. 2020. Pokud by např. byla daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020 do data úhrady.

Pro právnické osoby:  31.03.20   podání hlášení o zajištěné dani za únor  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  02.03.20 za sobotu 29.2.2020 podání hlášení o zajištěné dani za leden  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  06.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za únor  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  13.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za březen povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za březen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně (v případě, kdy vzniká povinnost odvést daň na základě vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.03.20   podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)

pozdní úhrada do 18. 8. 2020 bez sankce (příkaz 17. 8. 2020)

Poznámka: Sankce za pozdní úhradu daně nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude daň uhrazena do 18. 8. 2020. Pokud by např. byla daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020 do data úhrady.

Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.03.20   podání hlášení o zajištěné dani za únor  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  31.03.20   nahlášení termínu podání daňového přiznání příslušné zdravotní pojišťovně (vztahuje se jen na OSVČ vedoucí účetnictví v rámci hospodářského roku)  
Pro zaměstnavatele:  02.03.20 za neděli 1.3.2020 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2019 v případě, že není podáváno elektronicky  
Pro zaměstnavatele:  19.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za únor  
Pro zaměstnavatele:  19.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za únor  
Pro zaměstnavatele:  19.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za únor  
Pro zaměstnavatele:  20.03.20   podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh za kalendářní rok 2019 v případě, že je podáváno elektronicky  
Pro zaměstnavatele:  20.03.20   podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za únor  
Pro zaměstnavatele:  20.03.20   podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za únor  
Pro zaměstnavatele:  31.03.20   provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců za kalendářní rok 2019  
Pro zaměstnavatele:  31.03.20   vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti zaměstnanci, u něhož výše přeplatku z ročního zúčtování přesahuje 50 Kč (přeplatek se vrací nejpozději při zúčtování, resp. vyplacení březnové mzdy, tedy standardně v průběhu dubna)  
Pro plátce DPH:  17.03.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za únor (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 13. března  
Pro plátce DPH:  24.03.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za únor (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.03.20   podání přiznání k DPH za únor (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.03.20   podání kontrolního hlášení za únor (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) bez sankce, bude-li podáno později, ale bez výzvy správce daně
Pro plátce DPH:  25.03.20   podání souhrnného hlášení za únor (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  30.03.20 za sobotu 28.3.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za únor 2017 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Může se Vás týkat:  02.03.20 za sobotu 29.2.2020 podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v listopadu 2019  
Může se Vás týkat:  30.03.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v prosinci 2019 platba bez sankce do 31.8.2020 (příkaz 28.8.2020)
Může se Vás týkat:  31.03.20   podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v prosinci 2019 podání bez sankce do 31.8.2020
Pro právnické osoby:  01.04.20   podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci, ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)

pozdní podání do 18. 8. 2020 bez sankce

Poznámka: Sankce za pozdní podání přiznání nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude podáno přiznání do 18. 8. 2020. Pokud by bylo přiznání podáno např. až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020 do data podání.

Pro právnické osoby:  01.04.20   podání (uplatnění) plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání (neshoduje-li se však u poplatníka zdaňovací období s kalendářním rokem, plnou moc je třeba podat do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období). Pozn.: pro odkladné účinky plné moci není rozhodující datum podání, nýbrž datum uplatnění plné moci u správce daně, tj. datum doručení plné moci správci daně.  
Pro právnické osoby:  01.04.20   podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně podání bez sankce do 1.7.2020
Pro právnické osoby:  06.04.20 za sobotu 4.4.2020 poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2016 nezpracovával daňový poradce ani účetní závěrka nepodléhala povinnému auditu, účetní jednotka neúčtovala v hospodářském roce, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)  
Pro právnické osoby:  29.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března  
Pro právnické osoby:  30.04.20   podání hlášení o zajištěné dani za březen  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.04.20   podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání nezpracovává daňový poradce na základě plné moci)

pozdní podání do 18. 8. 2020 bez sankce

Poznámka: Sankce za pozdní podání přiznání nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude podáno přiznání do 18. 8. 2020. Pokud by bylo přiznání podáno až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020.

Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.04.20   podání plné moci daňového poradce ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání. Pozn.: pro odkladné účinky plné moci není rozhodující datum podání, nýbrž datum uplatnění plné moci u správce daně, tj. datum doručení plné moci správci daně.  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.04.20   podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně podání bez sankce do 1.7.2020
Pro fyzické osoby – OSVČ:  06.04.20 za sobotu 4.4.2020 poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2016 nezpracovával daňový poradce, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  07.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  08.04.20   podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2019 v případě, že OSVČ není povinna podávat přiznání posun termínu na 3.8.2020
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.04.20   podání hlášení o zajištěné dani za březen  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.04.20   pokud přiznání k dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě, podání informace o zpracování přiznání daňovým poradcem příslušné správě sociálního zabezpečení  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.04.20   pokud přiznání dani z příjmů zpracovává daňový poradce na základě plné moci v prodloužené lhůtě, podání informace o zpracování přiznání daňovým poradcem příslušné zdravotní pojišťovně  
Pro zaměstnavatele:  01.04.20   podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2019 správci daně podání bez sankce do 1.7.2020
Pro zaměstnavatele:  17.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za březen  
Pro zaměstnavatele:  17.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za březen  
Pro zaměstnavatele:  17.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen případné penále až od 22.9.2020
Pro zaměstnavatele:  20.04.20   podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen  
Pro zaměstnavatele:  20.04.20   podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za březen  
Pro zaměstnavatele:  29.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na II. čtvrtletí  
Pro zaměstnavatele:  30.04.20   uzavření evidenčních listů důchodového zabezpečení za rok 2019 (s následným odesláním příslušné správě sociálního zabezpečení do 30 dnů)  
Pro plátce DPH:  20.04.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za březen (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 16. dubna  
Pro plátce DPH:  24.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  24.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání přiznání k DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání přiznání k DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání kontrolního hlášení za březen (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) bez sankce bude-li podáno později, ale bez výzvy správce daně
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání kontrolního hlášení za I. čtvrtletí (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH) bez sankce bude-li podáno později, ale bez výzvy správce daně
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání souhrnného hlášení za březen (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za sobotu 25.4.2020 podání souhrnného hlášení za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za neděli 26.4.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za březen 2017 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  27.04.20 za neděli 26.4.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za I. čtvrtletí 2017  
Může se Vás týkat:  14.04.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí platba bez sankce do 15.10.2020 (příkaz 14.10.2020)
Může se Vás týkat:  29.04.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v lednu 2020 platba bez sankce do 31.8.2020 (příkaz 28.8.2020)
Může se Vás týkat:  30.04.20   podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v lednu 2020 podání bez sankce do 31.8.2020
Pro právnické osoby:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  04.05.20 za svátek 1.5.2020 podání přehledu OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení za rok 2019 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci); doplatek sociálního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 12. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě O posunu termínu pro podání Přehledu OSVČ se sice píše na stránkách MPSV, ale není to podložené žádným zákonným aktem.
Pro fyzické osoby – OSVČ:  04.05.20 za svátek 1.5.2020 podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2019 (u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce na základě plné moci); doplatek zdravotního pojištění je splatný do 8 dnů ode dne podání tohoto přehledu, případně do 12. května, nebyl-li přehled podán ve lhůtě posun termínu na 3.8.2020
Pro fyzické osoby – OSVČ:  07.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  11.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního zabezpečení za rok 2019 u OSVČ, které nezpracovává přiznání k dani z příjmů daňový poradce; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k  4. květnu, nebo po lhůtě – doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled O posunu termínu k úhradě doplatku se sice píše na stránkách MPSV, ale není to podložené žádným zákonným aktem.
Pro fyzické osoby – OSVČ:  11.05.20   podání bankovního příkazu k doplacení zdravotního pojištění za rok 2019 u OSVČ, kterým přiznání k dani z příjmů nezpracovává daňový poradce; platí pro případy, kdy Přehled byl podán v nejzazší lhůtě, tj. k 4. květnu, nebo po lhůtě – doplatek je splatný do 8 dnů po dni, kdy byl nebo měl být podán Přehled posun termínu na 11.8.2020 (příkaz 10.8.2020)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  15.05.20   projednání žádosti o stanovení daně z příjmů paušální částkou se správcem daně  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za květen povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za květen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu dubna  
Pro zaměstnavatele:  19.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za duben  
Pro zaměstnavatele:  19.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za duben  
Pro zaměstnavatele:  19.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za duben případné penále až od 22.9.2020
Pro zaměstnavatele:  20.05.20   podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za duben  
Pro zaměstnavatele:  20.05.20   podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za duben  
Pro plátce DPH:  20.05.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za duben (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 18. května  
Pro plátce DPH:  22.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.05.20   podání přiznání k DPH za duben (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.05.20   podání kontrolního hlášení za duben (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) bez sankce bude-li podáno později, ale bez výzvy správce daně
Pro plátce DPH:  25.05.20   podání souhrnného hlášení za duben (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  26.05.20   poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 2017 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Může se Vás týkat:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020 (pokud celková částka daně nepřesáhne 5 000 Kč)  
Může se Vás týkat:  29.05.20   podání bankovního příkazu k úhradě první splátky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období 2020 (u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)  
Může se Vás týkat:  29.05.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v únoru 2020 platba bez sankce do 31.8.2020 (příkaz 28.8.2020)
Pro právnické osoby:  01.06.20 za neděli 31.5.2020 podání hlášení o zajištěné dani za duben  
Pro právnické osoby:  12.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, právnické osoby s jiným zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají tento termín 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období) povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro právnické osoby:  12.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, právnické osoby s jiným zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají tento termín 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období) povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro právnické osoby:  29.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu května  
Pro právnické osoby:  30.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci nebo kteří podléhají auditu ze zákona a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, daňová povinnost se vyrovná do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období)  
Pro právnické osoby:  30.06.20   poslední den pro podání příkazu k úhradě daně z příjmů za rok 2019, která měla být splatná do 1.4 .2020, bez sankce

pro osoby, které nepatří pod specializovaný finanční úřad, je pozdní úhrada do 18. 8. 2020 bez sankce (příkaz 17. 8. 2020)

Poznámka: Sankce za pozdní úhradu daně nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude daň uhrazena do 18. 8. 2020. Pokud by např. byla daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 7. 2020 do data úhrady.

Osoby patřící pod specializovaný finanční úřad jsou vymezeny v § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Pro právnické osoby:  30.06.20   podání hlášení o zajištěné dani za květen  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.06.20 za neděli 31.5.2020 podání hlášení o zajištěné dani za duben  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  05.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  12.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč) povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  12.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 150 000 Kč) povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za červen povinnost zrušena (bez náhrady)
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za červen (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  29.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu května  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.06.20   podání hlášení o zajištěné dani za květen  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  30.06.20   poslední den pro podání příkazu k úhradě daně z příjmů za rok 2019, která měla být splatná do 1.4 .2020, bez sankce

pozdní úhrada do 18. 8. 2020 bez sankce (příkaz 17. 8. 2020)

Poznámka: Sankce za pozdní úhradu daně nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude daň uhrazena do 18. 8. 2020. Pokud by např. byla daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 7. 2020 do data úhrady.

Pro zaměstnavatele:  01.06.20 za sobotu 30.5.2020 odeslání evidenčních listů důchodového zabezpečení za rok 2019 příslušné správě sociálního zabezpečení  
Pro zaměstnavatele:  19.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za květen  
Pro zaměstnavatele:  19.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za květen  
Pro zaměstnavatele:  19.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za květen případné penále až od 22.9.2020
Pro zaměstnavatele:  22.06.20 za sobotu 20.6.2020 podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za květen  
Pro zaměstnavatele:  22.06.20 za sobotu 20.6.2020 podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za květen  
Pro plátce DPH:  16.06.20   podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za květen (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 12. června  
Pro plátce DPH:  24.06.20   podání bankovního příkazu k úhradě DPH za květen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.06.20   podání přiznání k DPH za květen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  25.06.20   podání kontrolního hlášení za květen (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) bez sankce bude-li podáno později, ale bez výzvy správce daně
Pro plátce DPH:  25.06.20   podání souhrnného hlášení za květen (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH)  
Pro plátce DPH:  29.06.20 za sobotu 27.6.2020 poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za květen 2017 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)  
Pro plátce DPH:  30.06.20   uplatnění nároku na vrácení DPH zahraničním osobám povinným k dani podle § 83 ZDPH za rok 2019 (nejpozději do 30. června je třeba podat žádost, danou lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav)  
Může se Vás týkat:  01.06.20 za neděli 31.5.2020 podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v únoru 2020 podání bez sankce do 31.8.2020
Může se Vás týkat:  29.06.20   podání příkazu k úhradě daně (zálohy na daň) z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v březnu 2020 platba bez sankce do 31.8.2020 (příkaz 28.8.2020)
Může se Vás týkat:  30.06.20   podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, nastala-li rozhodná událost v březnu 2020 podání bez sankce do 31.8.2020
Pro právnické osoby:  01.07.20   podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci nebo kteří podléhají auditu ze zákona a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období)

pro osoby, které nepatří pod specializovaný finanční úřad, je pozdní podání do 18. 8. 2020 bez sankce

Poznámka: Sankce za pozdní podání přiznání nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude podáno přiznání do 18. 8. 2020. Pokud by např. bylo přiznání podáno až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 7. 2020 do data podání.

Osoby patřící pod specializovaný finanční úřad jsou vymezeny v § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Pro právnické osoby:  01.07.20   poslední den pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019, které mělo být podáno do 1.4.2020, bez sankcí pozdní podání, ale bez sankce
Pro právnické osoby:  01.07.20   poslední den pro podání daňového přiznání za rok 2019, které mělo být podáno do 1.4.2020, bez sankcí pozdní podání, ale bez sankce
Pro právnické osoby:  07.07.20 za sobotu 4.7.2020 poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2016 zpracovával daňový poradce nebo účetní závěrka podléhala povinnému auditu, účetní jednotka neúčtovala v hospodářském roce, a zároveň nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)  
Pro právnické osoby:  30.07.20   podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu června  
Pro právnické osoby:  31.07.20   podání hlášení o zajištěné dani za červen  
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.07.20   podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019 (u poplatníků, jimž přiznání zpracovává daňový poradce na základě plné moci)

pozdní podání do 18. 8. 2020 bez sankce

Poznámka: Sankce za pozdní podání přiznání nebude vyměřena pouze tehdy, pokud bude podáno přiznání do 18. 8. 2020. Pokud by bylo přiznání podáno až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 7. 2020 do data podání.
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.07.20   poslední den pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019, které mělo být podáno do 1.4.2020, bez sankcí pozdní podání, ale bez sankce
Pro fyzické osoby – OSVČ:  01.07.20   poslední den pro podání daňového přiznání za rok 2019, které mělo být podáno do 1.4.2020, bez sankcí pozdní podání, ale bez sankce
Nahrávám...
Nahrávám...