Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dar poplatníka od sestřenice jeho otce

15.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.86 Dar poplatníka od sestřenice jeho otce

Ing. Eva Sedláková

VYŠLO V ČÍSLE 03/2017

Sestřenice daruje synovi svého bratrance nemovitost. Je tento bezúplatný příjem osvobozen od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 – Bezúplatné příjmy
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 774 – Švagrovství