Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH a využívání SW

7.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 DPH a využívání SW

Ing. Ladislav Pitner

VYŠLO V ČÍSLE 04/2017

Vykonávám podnikatelskou činnost smluvní přepravy osob. K tomuto podle smlouvy využívám software od společnosti A. Společnost A má v Evropě sídlo v Nizozemí. Společnosti A hradím za užívání jejich software odměnu ve výši 25% z ceny mnou poskytnutých služeb. Nejsem plátce DPH. Mám za povinnost s ohledem na skutečnost, že společnost má sídlo mimo území ČR, odvádět na Finanční úřad nějakou úhradu ve vazbě na