Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH a závodní stravování

17.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.17.15
DPH a závodní stravování

Ing. Jana Kolářová

VYŠLO V ČÍSLE 17/2016

Společnost (dále zaměstnavatel) poskytuje zaměstnancům na základě vnitřní směrnice řadu benefitů prostřednictvím systému Cafetéria, z něhož si zaměstnanci mohou na základě zaměstnavatelem přidělených bodů čerpat z různorodé nabídky benefitů, které jsou do systému zařazeny. Přičemž hodnota benefitu, který je na straně zaměstnavatele daňově (ne)uznatelným nákladem a na straně zaměstnance