Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Drobný hmotný majetek v účetní závěrce

22.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3 Drobný hmotný majetek v účetní závěrce

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 02/2013

Dotaz
Dotaz

Jsme spol. s r. o. Podle vnitřního předpisu firmy se nákup drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč zaúčtuje v celkové výši do nákladů, bez provádění odpisů. Je nutné vést evidenci tohoto majetku pro potřeby inventarizace? Pokud ano, musí být vyřazení tohoto majetku (např. mobilní telefon, notebook, tiskárna apod.) doloženo potvrzením o ekologické likvidaci,