Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nájem a kontrolní hlášení

14.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.07.2
Nájem a kontrolní hlášení

Ing. Ivana Langerová

VYŠLO V ČÍSLE 07/2016

Klient, FO vedoucí DE, má uzavřenu nájemní smlouvu s pronajímatelem, kde je uvedeno roční nájemné 96 000 Kč s DPH, splatné měsíčně ve výši 1/12, DÚZP je datum úhrady. Není klasický splátkový ani platební kalendář, pouze text v nájemní smlouvě. Bude předmětný nájem uveden v oddíle B2 nebo v B3 kontrolního hlášení?

Jakmile slouží tato smlouva na celou dobu nájemního vztahu jako daňový