Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náklady vzniklé z titulu odpovědnosti za vady na dodaném zboží

17.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.56 Náklady vzniklé z titulu odpovědnosti za vady na dodaném zboží

Ing. Alena Čechová

VYŠLO V ČÍSLE 10/2017

Vyrobili jsme vzduchotechnické potrubí, které jsme prodali firmě, se kterou máme sepsánu smlouvu o případné náhradě škody plynoucí z dodání vadných výrobků. Po namontování vzduchotechnického zařízení se ukázalo, že výrobky byly vadné a bylo potřeba zavolat technika kvůli opravě. Náklady na opravu nám poté byly