Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nákup nového softwaru

4.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.14 Nákup nového softwaru

Ing. Martin Veselý

VYŠLO V ČÍSLE 09/2016

Dotaz

Uhradili jsme fakturu za provedení analýzy. Na základě výstupů této analýzy došlo k nákupu nového softwaru. Můžeme zařadit nehmotný majetek včetně částky za provedenou analýzu?

Právní úprava
Právní úprava
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 47 odst. 1 – Co je součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a