Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměny členů statutárních orgánů a. s.

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.78 Odměny členů statutárních orgánů a. s.

Ing. Martin Děrgel

VYŠLO V ČÍSLE 10/2016

Člen představenstva akciové společnosti má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a 201 ZOK a § 2430 až 2444 NOZ s tím, že má v této smlouvě uvedeno – roční odměna až do výše 15% z vytvořené přidané hodnoty společnosti za skončený příslušný rok. Pravidlo pro výplatu je pak uvedeno následně – po schválení ročních výsledků hospodaření společnosti a jejich auditu