Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odpis pohledávky

29.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.29 Odpis pohledávky

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 12/2016

Právnická osoba (s. r. o.) uzavřela v minulosti (ještě za starého obchodního zákoníku) s nepodnikatelem smlouvu o půjčce, ve smlouvě bylo kromě úroků z půjčky a úroků z prodlení stanoveno, že když do určitého data nebude uhrazeno, bude účtována smluvní pokuta. Dlužník neuhradil ve splatnosti, takže naběhly úroky z prodlení a byla vyúčtována smluvní pokuta. K rozvahovému dni nebyla smluvní pokuta uhrazena,