Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Obnovení odepisování

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.6 Obnovení odepisování

Ing. Martin Špád

VYŠLO V ČÍSLE 11/2015

Dotaz

Odpisujeme zrychleně hmotný majetek v 2. odpisové skupině podle ZDP. Odpisování jsme zahájili v roce 2012. V roce 2013 jsme uskutečnili technické zhodnocení majetku ve výši 200 tis. Kč a zároveň jsme v roce 2013 přerušila odpisování. V roce 2014 jsme uskutečnili technické zhodnocení ve výši 100 tis. Kč a obnovili odpisování. Odpis za rok 2014 bude vypočten ze zůstatkové hodnoty zvýšené o technické