Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osvobození příjmů prodeje cenných papírů

9.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.0506.20
Osvobození příjmů prodeje cenných papírů

Ing. Eva Sedláková

VYŠLO V ČÍSLE 0506/2016

Za jakých podmínek a dle jakých zákonných ustanovení je možno osvobodit příjem fyzické osoby (CZ) z prodeje cenných papírů, nabytých do konce roku 2013, a to u poplatníka, jehož celkový podíl na základním kapitálu je vyšší než 5 %?

Odpověď

Do konce r. 2013 byly od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP  osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů,