Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prodej akcií - osvobození příjmu

20.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.76 Prodej akcií – osvobození příjmu

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 10/2016

Občan je od 14. 11. 2012 v obchodním rejstříku zapsán jako jediný akcionář. Následně došlo v červenci 2014 ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti z 1.000.000 Kč na 2.000.000 Kč s tím, že 10 kusů akcií na majitele po 100.000 Kč se přeměnilo na 10 kusů akcií na jméno po 200.000 Kč. Za jakých podmínek (kdy a zda vůbec) bude příjem z prodeje těchto akcií osvobozen? Pokud dojde k prodeji v roce 2016 za cenu přesahující 100 tis. Kč, jaké budou daňové povinnosti prodávajícího?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 4 odst. 1 písm. v) a písm. w) – Podmínky pro osvobození od daně z příjmů z prodeje cenných papírů
    • - § 10 – Ostatní příjmy

Odpověď

Jak uvádí teorie, akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Z toho mu plynou různá práva, např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti. Akciová společnost z dotazu je soukromou firmou uzavřeného typu (neuvedená k obchodování na burze). Takové akciové společnosti vznikají úpisem akcií bez veřejné nabídky předem určenému upisovateli – zakladateli společnosti. Z hlediska formy lze dělit akcie na:

  • Akcie na majitele. Tyto akcie jsou posuzovány jako cenné papíry na doručitele. Držitel je pro akciovou společnost anonymní (anonymní akcie). V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací. V listinné podobě stačí jen fyzické předání. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Platí, že akcie na majitele jsou