Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Refundace mzdy a DPH

26.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.14.18
Refundace mzdy a DPH

Ing. Martina Matějková

VYŠLO V ČÍSLE 14/2016

Jsme příspěvková organizace (škola), která využívá budovu v majetku města na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor. Součástí smlouvy je ustanovení o úhradě veškerých nákladů spojených s obvyklým udržováním, opravami a rekonstrukcemi předmětu nájmu pronajímatelem (městem).

Na základě pronajímatelem odsouhlaseného ročního plánu oprav, revizí, mzdových nákladů apod. měsíčně