Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Režim náhradního plnění

12.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.42 Režim náhradního plnění

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

VYŠLO V ČÍSLE 06/2016

Dotaz

Na faktuře za pořízení dlouhodobého majetku je připočítán příplatek za vedení evidence v režimu náhradního plnění. Vstupuje tento poplatek do ceny pořízení majetku?

Dodavatel poskytuje náhradní plnění a vede o něm evidenci v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. V poznámce na faktuře je, že tento daňový