Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ručení za daň

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.0600.7
Ručení za daň

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 06/2017

Klient hradil svému dodavateli faktury na bankovní účet, který nebyl nahlášen FÚ. Já jsem se dočetla, že ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravující omezení plateb