Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Směna pozemků a DPH

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.11.9
Směna pozemků a DPH

Ing. Jiří Vychopeň

VYŠLO V ČÍSLE 11/2016

Jsme a. s., plátce DPH. Na základě směnné smlouvy jsme směnili pozemky s nepodnikající fyzickou osobou. Všechny směňované pozemky jsou trvalé travní porosty. Ve směnné smlouvě nebyla cena pozemků uvedena. Pozemky byly ohodnoceny znaleckým posudkem. Hodnota pozemků, které jsme získali, je 25 900 Kč a pozemky, které jsme převedli jako protiplnění, jsou ohodnoceny na 38 000 Kč. Žádný doplatek nebyl, ve