Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtování o přijatých a poskytnutých darech

2.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.21 Účtování o přijatých a poskytnutých darech

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 05/2016

Dotaz

Jsme s. r. o. Jak správně účtovat poskytnuté a přijaté dary od roku 2016?

Právní úprava
Právní úprava
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 25 – Jiné provozní výnosy
    • - § 33 – Ostatní finanční výnosy
  • Český účetní standard pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy

    • -