Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaúčtování postoupené pohledávky

27.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.15 Zaúčtování postoupené pohledávky

Ing. Pavla Strakošová

VYŠLO V ČÍSLE 08/2015

Dotaz

V účetnictví máme pohledávku ve výši Kč 300 000 z roku 2006. Na dlužníka byla podána v roce 2007 žaloba na nezaplacení faktury + vyčíslen smluvní úrok z prodlení ve výši 1 000 000 Kč, který nebyl proúčtován v účetnictví. Na dlužníka byl vydán exekuční příkaz v roce 2010 a to na pohledávku včetně příslušenství. Pohledávka 300 000 Kč včetně příslušenství ve výši