Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdanění při prodeji domu dědicem

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3 Zdanění při prodeji domu dědicem

Ing. Eva Sedláková

VYŠLO V ČÍSLE 04/2017

Dědic zdědil dům, který prodal za vyšší hodnotu, než byla hodnota odhadní zahrnutá do dědického řízení, je nutno rozdíl mezi cenou odhadní a cenou prodejní zdanit?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 4 odst. 1 písm. a) a b) – Osvobození od daně

Odpověď

Rozdíl mezi cenou zděděné nemovité věci ke dni nabytí a příjmem z jejího