Daňový kalendář

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 16.11.2018
 1 EUR25,99 CZK (0)
 1 USD22,9 CZK (-0,08)
 1 GBP29,41 CZK (+0,03)
 100 RUB34,69 CZK (+0,16)
 100 JPY20,24 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Automobil k soukromému užití při mateřské dovolené - účtováníGarance

16.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Můj dotaz se týká služebního automobilu, který je poskytován i k soukromým účelům jedné manažerce závodu. Automobil se jí dodaňuje ve mzdě, každý měsíc krátíme DPH.
více

Dodatečné snížení pořizovací ceny již odpisovaného DHMGarance

15.11.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtování dlouhodobého majetku k rozvahovému dni (např. k 31. 12. 2018). Zařazení dlouhodobého majetku do užívání nastane dříve, než dorazí dodavatelská faktura. Následuje tento postup:
více

Vyřazení částečně odepsaného majetkuGarance

15.11.2018, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vedení podniku se rozhodlo, že vyřadí stroj za 3 mil. Kč, z důvodu jeho špatné funkčnosti. Stroj je rok starý, byl aktivován v srpnu loňského roku. Podnik je v režimu investičních pobídek. Jak správně z hlediska účtování stroj vyřadit a jaký je ...
více

Srážková daň umělce nerezidenta, místo zdanitelného plněníGarance

14.11.2018, Ing. Ivana Langerová, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Umělec, daňový rezident Spolkové republiky Německo a plátce DPH v Německu, fakturuje umělecký výkon na území Německa české agentuře, se sídlem pouze v České republice a plátci DPH v ČR. Kde je místo zdanitelného plnění? Bude umělec fakturovat české firmě v…
více

Zdanění bytu ve spoluvlastnictvíGarance

13.11.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
S přítelem jsme koupili byt za účelem jeho dlouhodobého nájmu. Každý jsme uhradili 1/2 kupní ceny a 1/2 daně z nabytí nemovitých věcí. Já budu platit fond oprav, pojistné bytu a další případné výdaje za opravy, malování atd. Přítel by chtěl, abych si celou…
více

Výnos z uzavření smlouvy o věcném břemeniGarance

13.11.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naše společnost (povinný) uzavřela s plynárenskou společností smlouvu o věcném břemeni, kdy na dobu neurčitou bude umístěno plynárenské zařízení k tíži našeho pozemku. Za to obdržíme náhradu na základě ocenění znalcem ve výši vyšší než 60 000 Kč. Bude se…
více

Náklady na přistavěný kontejner - účtováníGarance

12.11.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ráda bych zkonzultovala zaúčtování faktury za přistavení kontejnerů na odvoz sutě a odpadu po rekonstrukci hotelových pokojů.
více

Nepeněžní vkladGarance

9.11.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Územní samosprávní celky (města, obce) vkládají do akciové společnosti nemovité věci jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu akciové společnosti. Nepeněžitý vklad jsou nehmotné věci zapisované i nezapisované do katastru nemovitostí. Nepeněžitý vklad je…
více

Stravenky pro FO - podnikateleGarance

9.11.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Může podnikatel - fyzická osoba nakoupit stravenky pro sebe a uplatnit 55 % ceny jako daňový náklad, obdobně jako to dělá pro svoje zaměstnance? Pokud ne, existuje jiný postup pro daňovou uznatelnost alespoň části nákladů na stravování? Podotýkám, že se…
více

Výroba formy pro zákazníka z USAGarance

8.11.2018, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro firmu z USA vyrábíme vstřikovací formu, kterou chtějí po zhotovení nechat na odzkoušení v ČR. Měli bychom vyfakturovat plnění s DPH 21 %, jelikož se nejedná o vývoz. Jedná se o vysokou částku. Mohou si následně požádat o vrácení daně dle § 83 ZDPH? Měnilo…
více
Nejčtenější

Sazba DPH u sena a slámyArchiv

18.8.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nikde nemůžu najít sazbu DPH pro seno a slámu. Mám za to, že by fakturace sena měla být v 15% a sláma v 21% sazbě DPH. Je má úvaha správná?
více

Odštěpení společnosti - účtování u obou společnostíArchiv

7.4.2016, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jak postupovat při odštěpení společnosti s. r. o. ode dne zahájení projektu ,,odštěpení“(duální účtování od 1. 1. 2015-31. 12. 2015), od 1. 1. 2015 až po vznik nové s. r. o. - 1. 1. 2016, zápis v OR přidělené IČ a DIČ ...
více

Zaúčtování faktury při přenesení daňové povinnostiArchiv

12.7.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jaký je přesný popis zaúčtování přijaté faktury (vč. předkontací), kde dodavatel používá přenesenou daňovou povinnost (stavební práce)? Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., ...
více

Oprava sazby daně na daňovém dokladuArchiv

4.7.2013, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V březnu 2013 jsme přijali doklad, na kterém byla nesprávně uplatněna DPH ve výši 14 % (podnikatel si toho nevšiml a účetní už potřebovala doklad dát do evidence DPH, takže již nekontaktovala firmu, která doklad špatně vystavila). Doklad jsme neopravovali a…
více

Marný nájezd kamionuArchiv

13.2.2013, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO (OSVČ) vede účetnictví a podniká jako autodopravce. Někdy se stane, že auto vyjede, přijede na místo, kde se má přepravované zboží naložit, ale k nakládce nedojde. Jak má autodopravce fakturovat, pokud dojde k takovému marnému nájezdu? S DPH nebo bez…
více
Nejnovější Právní předpisy
  • 252/2018 Sb. novela vyhl. č. 229/2008 Sb. (vyšlo dne: 7.11.2018 v částce č. 128)
  • 253/2018 Sb. o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin (vyšlo dne: 7.11.2018 v částce č. 128)
  • 254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 (vyšlo dne: 9.11.2018 v částce č. 129)
  • 255/2018 Sb. novela vyhl. č. 428/2010 Sb. (vyšlo dne: 9.11.2018 v částce č. 129)
  • 256/2018 Sb. novela vyhl. č. 358/2013 Sb. (vyšlo dne: 9.11.2018 v částce č. 129)
  • 257/2018 Sb. novela nař. vl. č. 34/1986 Sb. (vyšlo dne: 15.11.2018 v částce č. 130)
  • 258/2018 Sb. novela vyhl. č. 306/2015 Sb. (vyšlo dne: 15.11.2018 v částce č. 130)
  • 259/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (vyšlo dne: 15.11.2018 v částce č. 130)
  • 260/2018 Sb. o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu (vyšlo dne: 15.11.2018 v částce č. 131)
  • 261/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 15.11.2018 v částce č. 132)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Cenné papíry v účetnictví
8. 11. 2018, Praha
Prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D.

Po absolvování semináře budete schopni účetně zachytit cenné papíry z pohledu investora a emitenta jak dle platné české legislativy, tak podle mezinárodních standardů IFRS a porozumíte problematice účtování derivátových kontraktů

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2018
12. 11. 2018, Praha
Tomáš Líbal

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2018 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16 - nové standardy od 2018/2019
13. 11. 2018, Praha
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s nově účinnými standardy IFRS a zodpovědět základní otázky, které se těchto standardů týkají.

Zákon o DPH 2019 - novelizovaná ustanovení
28. 11. 2018, Praha
Ing. Jana Ledvinková

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců.

Daňové a účetní novinky 2019
28. 11. 2018, Praha
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámit účastníky s již schválenými nebo připravovanými změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2019. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co z novinek je možné použít zpětně i pro rok 2018, budou zmíněny i novinky v zákonech s daněmi a účetnictvím souvisejících. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.