Daňový kalendář

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 13.7.2018
 1 EUR25,92 CZK (-0,01)
 1 USD22,26 CZK (+0,02)
 1 GBP29,29 CZK (-0,09)
 100 RUB35,76 CZK (-0,06)
 100 JPY19,78 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Faktura od švýcarského dodavateleGarance

12.7.2018, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak by měla vypadat faktura (vyčíslení DPH) od švýcarského dodavatele, v případě, že zboží od tohoto dodavatele jde do Německa, ale zboží budeme platit my (česká firma).
více

Přenesení daňové povinnostiGarance

12.7.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako stavební firma fakturujeme za stavební práce na bytovém domě plátci DPH (obci) v režimu přenesené daňové povinnosti. Máme však mnoho subdodávek na tuto stavbu, kde je také přenesená daňová povinnost. V jaké sazbě musíme u těchto dodávek vyměřit (a…
více

Zápůjčka zaměstnanciGarance

12.7.2018, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec dostal od zaměstnavatele v říjnu 2017 neúčelovou půjčku ve výši 300 000 Kč s úrokem 5 %, kterou vrátí v říjnu 2018.
více

Výplata tantiémGarance

11.7.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud valná hromada schválí výplatu tantiémy (podíl na zisku) členům představenstva a dozorčí rady jak se posuzují z hlediska účtování a daní? Budou se posuzovat jako pravidelná odměna členů představenstva a DR, tzn., zdaní a zpojistní se? U firmy se tantiéma…
více

DPH u neuplatněných poukázekGarance

11.7.2018, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společnost s ručením omezeným prodává poukázky (vouchery) na speciální večeři, poukazy jsou tedy jednoznačně určené a při prodeji poukazu se přijatá částka zdaňuje 21% DPH v měsíci přijetí platby. Poukazy jsou časově omezené. Po ukončení lhůty pro jejich…
více

Opravný daňový dokladGarance

10.7.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odběratel vystavil opravný daňový doklad. Jedná se o bonus za 1. čtvrtletí roku 2018. Opravný daňový doklad má datum vystavení 31. 3. 2018, datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 3. 2018, ale poštou byl doručen do naší firmy až 11. 4. 2018.
více

Vyřazení nemovitosti z obchodního majetku - vazba na DPHGarance

10.7.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
OSVČ, plátce DPH, vlastní nemovitost, kterou má zařazenou v majetku. Nemovitost vlastní více než 5 let. Na této nemovitosti provádí běžné opravy. Před dvěma lety provedl technické zhodnocení.
více

Poskytování elektronických služebGarance

10.7.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vlastníme společnost sídlící v USA, která prostřednictvím své dceřiné společnosti registrované v UK uskutečňuje přes webovou aplikaci (obdoba e-shopu) prodej nehmotné věci. Zákazníci společnosti, kteří si pronájem kupují, jsou především ze zemí střední Evropy,…
více

Přefakturace letenekGarance

9.7.2018, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak se postavit k přefakturaci letenek zákazníkovi? Naši zaměstnanci letěli do Itálie společně s obchodním partnerem. Naše firma (plátce DPH v ČR) zajistila pro všechny letenky. Trasa letu byla: Katowice Polsko, Česko, Rakousko, Itálie. ...
více

Zaměstnanecké benefity pouze pro některé zaměstnanceGarance

8.7.2018, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvažujeme o zavedení benefitů pro naše zaměstnance. Jednalo by se pravděpodobně o sick days, tzv. volna navíc, nebo stravenky.
více
Nejčtenější

Účtování vratných obalůArchiv

6.10.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jak správně zaúčtovat vratné obaly? Kdy je mohu zaúčtovat do (daňových) nákladů? Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), ve znění pozdějších předpisů - § 36 ...
více

Manko a odvod DPHArchiv

2.6.2017, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Majitel společnosti s ručením omezením zjistil k 31. 12. 2016 manko ve skladu materiálu. Společnost nemá žádné zaměstnance, pouze majitele a jednatele firmy v jedné osobě. Jedná se o částku cca 5 000 Kč. Není pojištěno, nešetřila policie. Bude třeba odvést DPH…
více

Sazba DPH u sena a slámyArchiv

18.8.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nikde nemůžu najít sazbu DPH pro seno a slámu. Mám za to, že by fakturace sena měla být v 15% a sláma v 21% sazbě DPH. Je má úvaha správná?
více

Obrat pro účely DPHGarance

29.11.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátci byla ke dni 21. 2. 2017 zrušena registrace k DPH z moci úřední (po dobu 12 měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění).
více

Marný nájezd kamionuArchiv

13.2.2013, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
FO (OSVČ) vede účetnictví a podniká jako autodopravce. Někdy se stane, že auto vyjede, přijede na místo, kde se má přepravované zboží naložit, ale k nakládce nedojde. Jak má autodopravce fakturovat, pokud dojde k takovému marnému nájezdu? S DPH nebo bez…
více
Nejnovější Právní předpisy
  • 133/2018 Sb. mění vyhl. č. 145/2016 Sb. (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 68)
  • 134/2018 Sb. Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 68)
  • 135/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb. (vyšlo dne: 29.6.2018 v částce č. 69)
  • 136/2018 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (vyšlo dne: 9.7.2018 v částce č. 70)
  • 137/2018 Sb. novela vyhl. č. 98/2012 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2018 v částce č. 71)
  • 138/2018 Sb. novela nař. vl. č. 154/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 72)
  • 139/2018 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 72)
  • 140/2018 Sb. novela vyhl. č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)
  • 141/2018 Sb. o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)
  • 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 74)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
26. 7. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je přehledný rozbor možností, práv a povinností, ale i úskalí při společném podnikání osob na základě sdružení do společnosti bez právní osobnosti z pohledu daní a vedení účetnictví (daňové evidence).

Oceňování v daních a účetnictví
23. 8. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Vyplňujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez chyb
5. 9. 2018, Středa
Mgr. Ing. Alena Dugová

Cílem semináře je vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního úřadu.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.