dnes je 5.12.2020

Input:

Převod obchodního podílu

13.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.372 Převod obchodního podílu

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 10/2020

Druh s družkou (mají spolu dvě děti) si založili v roce 2018 s. r. o. Obchodní podíl 50% vlastní druh a 50% vlastní družka. V roce 2020 by chtěla družka svůj 50% podíl prodat svému druhovi. Jak to bude v případě úplatného převodu obchodního podílu? Jak by se tato transakce řešila v případě bezúplatného převodu podílu?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 4 – Osvobození od daně FO
    • - § 10 – Ostatní příjmy

Odpověď

Podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, jsou od daně osvobozeny  příjmy z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do pěti let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, což nebude případ uvedený v zadání dotazu. Generální finanční ředitelství v Pokynu GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP, vysvětluje, co se rozumí pod termínem den nabytí u podílů (účasti) společníka na obchodní společnosti. Je to den vzniku společnosti s ručením omezeným, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě zakládajícího účastníka společnosti. Může to být i den účinnosti smlouvy o převodu podílu v případě nabytí podílu převodem od jiného společníka. Co se týče dne prodeje (převodu nebo přechodu), tak to se posuzuje obdobně. Z výše uvedeného je zřejmé, že družka podíl na společnosti s ručením omezeným nabyla v roce 2018 a v roce 2020 nebudou v případě úplatného převodu obchodního podílu splněny podmínky pro osvobození od daňové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP. Pokud není splněna podmínka pro osvobození

Nahrávám...
Nahrávám...