3/2017 F.z.
Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

3/2017 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

3/2017 F.z.
DODATEK č. 1
k pokynu GFŘ D-29
- k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
 
Sekce metodiky a výkonu daní
 
 
V Praze
 
Č. j.: 26 878/17/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ze dne 8. 8. 2016 se v návaznosti na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 a potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), pro vybrané skutkové stavy mění takto:
1) Kapitola „II.
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
DU profi | DU dotazy a odpovědi profi | DU dotazy a odpovědi profi plus
 +420 222 539 333  odpovediprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • On-line knihovna je denně doplňovanou databází odpovědí na dotazy z oblasti daní a účetnictví.
 • Právní předpisy jsou nedílnou součástí, a to k různým datům účinnosti.
 • Odpovědi na dotazy jsou srozumitelné, názorné a garantované.
 • Databáze jsou doplněny o propracovaný systém vyhledávání, který umožňuje vždy rychle nalézt požadovanou odpověď.
 • Vyhledávání bez reklam.
 • Praktické filtry zacílí na hledané téma.
 • Portál má jednoduché ovládání, uživatelsky přátelské rozhraní i profesionální úroveň.
 • Renomovaní autoři - odpovědi na dotazy mají vysokou odbornou hodnotu. 
 • Odpovědní servis zdarma - do 3 týdnů získáte fundovanou odpověď na dotaz z oblasti daní a účetnictví (pouze u modulu DU dotazy a odpovědi profi PLUS - 4 dotazy za rok).
 • Časové verze odpovědí (pouze pro DU dotazy a odpovědi profi PLUS).

V databázi DU dotazy a odpovědi naleznete odpověď na každý dotaz!

   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: