dnes je 5.12.2020

Input:

Úmrtí podnikatele - vyřazení majetku, následný prodej

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.373 Úmrtí podnikatele – vyřazení majetku, následný prodej

Ing. Milena Grygarová

VYŠLO V ČÍSLE 10/2020

Podnikatel fyzická osoba zařadil v roce 2010 do svého obchodního majetku nemovitost – rodinný dům, ve kterém měl bydliště a zároveň kanceláře. Jako výdaj na udržení příjmů uplatňoval 1/4 daňového odpisu. Část nemovitosti pronajímal, kdy příjmy z tohoto pronájmu zdaňoval podle § 9 ZDP a jako výdaj uplatňoval též 1/4 daňového odpisu. K 1. 1. 2018 nemovitost vyřadil z majetku a za rok 2018 si již neuplatnil podle § 7 ZDP žádné výdaje vztahující se k nemovitosti. Podle § 9 ZDP uplatnil 1/4 daňového odpisu. Součástí obchodního majetku je plně odepsaný osobní automobil. V březnu 2019 podnikatel zemřel. V dědickém řízení ukončeném v září 2019 nebyla ustanovena osoba, která pokračuje v podnikání. Nemovitost i automobil bude následně dědici prodán. Podle časového testu je příjem z nemovitých věcí a jiných věcí, které byly součástí obchodního majetku osvobozen za určitých podmínek. V tomto případě se jedná o vozidlo (kterým dnem je vyřazeno?) a nemovitost rodinný dům. Kdy v těchto případech končí ev. začíná časový test? Dědici v rodinném domě nebydlí ani nebydleli. Dům i vozidlo zdědili společně nerozdílně. V případě zdanění příjmů z prodeje nemovitosti bude 1/4 kupní ceny a výdaje 1/4 zůstatkové ceny původně odepisované? Kdo z dědiců bude uvádět do daňového přiznání?

Právní úprava
Právní úprava
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 4 odst. 1 – Osvobození od daně u fyzických osob
    • - § 10 – Ostatní příjmy

Odpověď

Příjmy z prodeje nemovitých věcí jsou podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP osvobozeny za podmínky, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva

Nahrávám...
Nahrávám...